These excerpts are from Dead Serious (Walang Halong Biro) by Mesándel Virtusio Arguelles. Manila: De La Salle University Publishing House, forthcoming November 2018

Walang Halong Biro copy


Hope in Hopelessness

by Mesándel Virtusio Arguelles
Translated from Filipino by Kristine Ong Muslim

It is a blessing to wait
for one’s death

Surely

it comes without
bearing hope

for the sake of hope even as it reinforces

how I must wait
and stay alive

Pag-asa sa Wala

Biyaya ang maghintay
ng sariling kamatayan

Tiyak na

ito’y darating hindi
nagbibigay ng pag-asa

sa wala gayunman pinananatili

sa akin ang paghihintay
na hindi mamamatay

 

Grave

by Mesándel Virtusio Arguelles
Translated from Filipino by Kristine Ong Muslim

It is a noble grave
my interior

A sprawling view
of doom

One foot
in the grave